Siirry sisältöön
Haasteet vahvuuksiksi neuropsykiatrisella (NePsy) valmennuksella
85,00 € / h
NePsyADHD/Tourette/AutismiElämänhallintaa täältä

Neuropsykiatrisella valmennuksella (Nepsy) tuetaan itsenäisen arjen hallintaa ja pohditaan yhdessä valmennettavan kanssa ratkaisuja toiminnanohjauksen haasteisiin.

Neuropsykiatrinen valmennus tarjoaa ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä tukea kaiken ikäisille esimerkiksi opiskeluissa, työssäkäynnissä tai muissa arjen sosiaalisissa tilanteissa.

 • Nepsy -valmennus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja yksilöllistä uusien toimintamallien harjoittelua ohjattuna ja tuettuna  

 • Nepsy -valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja määrittämään tavoitteensa oman elämänhallinnan, arjen sujuvuuden sekä mielekkyyden parantamiseksi

 • Nepsy -valmennusta toteutetaan valmennettavan omassa toimintaympäristössä huomioiden tarpeellinen verkostoyhteistyö  

Nepsy -valmennus on suunnattu neuropsykiatrisesti oireileville sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Nepsy -valmennusta toteuttaa meillä aina koulutettu Nepsy-valmentaja.

Miksi?

- henkilöille, jotka haluavat keskustelu- ym. apua nopeasti ja ilman byrokratiaa

(valmennus sopii myös pariskunnille)

 • arjen hallintaan

  • sinulle, jonka arki tuntuu kaaokselta

 • ajan käytön haasteisiin

  • sinulle, joka et ikinä ehdi paikalle ajoissa

  • elämä menee kuin "jäniksen selässä"

 • erilaisiin riippuvuutta aiheuttavien asioiden/tilanteiden kartoittamiseen

 • riippuvuuksista irti pääsemiseen

Laadukkaan valmennuksen takeet:

 • palvelu suoraan asiakkaalle - ilman välikäsiä

 • nopea reagointi tilanteisiin - oli vuorokauden aika mikä tahansa

 • tavoitteet, tapaamiset ja palvelun kesto - yhdessä sovittuja asioita

 • tiivis yhteistyö verkoston kanssa - sovitusti tämäkin

Työtämme ohjaavat arvot:

 • avoimuus ja puheeksiotto

 • yksilöllisyyden huomioiminen

 • yksilön kunnioittaminen

Mitä?

"Vain taivas on rajana"- tyylisesti eli kehitämme koko ajan uusia keinoja auttaa, kohdata ja kuunnella. 

Noin tunnin tai kahden tapaamiskerroilla työstetään sovittua aihetta joko NePsy- tai NLP-menetelmillä sekä keskustelun avulla. 

 • tapaamisten välissä asiakas testaa omia oivalluksiaan ja muutosideoitaan käytännössä

 • WhatsApp, sähköposti sekä muut viestintätavat käytössä tapaamisten välillä

Valmennuksen tavoitteita ja tuloksia voidaan haluttaessa peilata työnantajan strategiaan ja valmennettavan rooliin strategian toteuttajana.

Sinussa on jo kaikki! - ajatusmalli ohjaa työtämme

Missä?

 • asiakkaan toimintaympäristössä

 • puhelintapaamisia

 • etäyhteydellä toteutettuja

 • elämyksiä sisältäviä tai jopa niihin perustuvia

Taustaa:

Valmennus tai Nepsy-valmennus ei ole terapiaa mutta sitä tehdään terapeuttisella toimintatavalla, ilman jonoja. Valmennuksesta hyötyvät myös erilaiset neurokirjon problematiikan kanssa elävät (ADHD, asperger, tourette ja autismin kirjo).

Valmennuksesta vastaa meillä aina sosiaalialan ammattihenkilö.

Satu Mirja Maarika Karjalainen, rekisteröintinro 25107375070

 • Neuropsykiatrisena valmentajina sekä mielikuvaohjauksen ammattilaisina teemme työtämme ja ohjausta tilanteissa aina valmentavalla työotteella.

 • Keskitymme asiakkaan oman toiminnanohjauksen tukemiseen

 • Lähtökohtana valmentavassa työotteessa on asiakas itse

  • asiakkaan kanssa luodaan tavoitteet.

Harjoitellaan suunnittelu- ja ajan hallinnan taitoja. Valmennuksessa työvälineinä käytetään esimerkiksi kuvia, tarinoita ja saatetaan joskus näytelläkin. Heittäytyminen ja valmentajan itsensä likoon laittaminen kuvaa valmentavan työotteen ydintä. 

Taustaa:

Sosiaali- ja kasvatusalan perusopintojen lisäksi olemme erikoistuneet;

 • ADHD/neuropsykiatrinen valmentaja 30 op / v.2010

 • NLP Practitioner 20 op / v.2011

 • NLP Master Practitioner 20 op /v.2012

Lisäksi yrityksemme on kouluttanut vuosien (2010-2019) varrella kaiken kaikkiaan:

 • 11 työntekijää ADHD/neuropsykiatrinen valmentaja

 • 9 työntekijää NLP Practitioner

 • 3 työntekijää NLP Master Practitioner

Kaikista edellä mainituista koulutuksista vastaavat Anitta Huotari, Eeva-Liisa Tamski sekä Seppo Tamski sekä monet apukouluttajat.