Valmiita ratkaisuja, jotka on tarkoitettu yrityksille ja työyhteisöille virkistyspäiviksi tai osaksi niitä. 

Tuotteita voi yhdistellä ja niihin voi lisätä erilaisia pelejä tai aktiviteetteja. 

Työyhteisön koko voi olla jotain 5-25 henkilön välillä. Suurin osa kokonaisuuksista on rakennettu 5-20 hengen ympärille mutta eivät poissulje suurempaakaan ryhmää. 

Suurempi ryhmä vaatii enemmän väkeä järjestäjän puolelta joten siitä syystä myös hinnoittelu poikkeaa valmiista paketeista.